Support for VidOn Box

VidOn Box

Update Information

DownloadLatest SDK for VidOn Box: 1.4

DownloadLatest VMC for VidOn Box: 0.0.1.9

DownloadVidOn XBMC (Based on Kodi 14.2): 14.2.1

DownloadVidOn XBMC (Based on XBMC 13.2): 1.0.0.0